Har du lyst til å jobbe som frivillig på Sommerfestivalen? Vi trenger 50 – 60 frivillige og håper du kan jobbe to eller gjerne tre dager. Dette på grunn av smittevernshensyn.

HVEM KAN VÆRE FRIVILLIG?

Aldersgrensen for å være frivillig er 16 år for enkelte jobber, mens de fleste jobbene krever at du er 18 år. Som frivillig på Sommerfestivalen jobber du med en eller flere oppgaver som må gjøres for at arrangementet skal gå knirkefritt. Vi forventer at du møter opp til avtalt tid og bidrar så godt du kan til arbeidsøkten er over. Du trenger ikke å ha festivalerfaring fra før. Vi søker etter engasjerte mennesker med positiv innstilling og som har lyst til å yte service for festivaldeltakerne. Som frivillig får du mye nyttig erfaring og blir kjent med mange trivelige, og kanskje nye mennesker. Du kan være med å bidra en eller gjerne flere dager. Frivillige som kan jobbe flere dager foretrekkes.

Frivillige vil ikke få betaling da Sommerfestivalen er en felles dugnadsinnsats for kultur og stemning i byen vår. I tillegg vil du få et minne for livet, god musikk, mat og godt kameratskap. Den som jobber minst to vakter på Sommerfestivalen får hettejakke, T-skjorte og gavekort på AMFI .

HVA GJØR DE FRIVILLIGE?

Vi trenger frivillige til mange forskjellige oppgaver. Vi trenger alltid folk med erfaring fra relevant arbeid, Har du for eksempel førerkort for større kjøretøy, har du vekterkurs, er du en handyman- eller woman, er flink til å lage mat eller har jobbet i servicenæringen – ja, da er det garantert en jobb for deg på Sommerfestivalen.

HVILKE ARBEIDSOPPGAVER HAR VI?

 • Rigging:Opp- eller nedrigging av scene, lys- og lydanlegg, gjerder, telt med mer – før og etter festivalen
 • Vakt/vert:Passe på at alle har det bra under festivalen
 • Servering/bar:Servere øl, vin, brus, snacks og andre salgsvarer til våre gjester under festivalen
 • Inngang/billett:Du ønsker våre gjester velkommen ved festivalinngangen, selger billetter og setter på festivalarmbånd
 • Miljøpatrulje: Er du opptatt av miljøet, og ønsker å bidra til at festivalområdet ser bra ut under festivalen og etterpå, meld deg på i miljøpatruljen. Her er det mulig for deg under 18 år å melde seg som frivillig.

VILKÅR FOR FRIVILLIGE UNDER SOMMERFESTIVALEN 2021

Ved å trykke på godkjenn vilkår» godkjenner du følgende avtale om frivillig arbeid, og det ansvaret og forpliktelsene det innebærer. Avtalen skal sikre godt miljø for frivillige og god gjennomføring av festivalen.

Som frivillig forplikter jeg meg til:

 • Å møte punktlig på de vakter jeg har avtalt med frivilligansvarlig/festivalen
 • Å gi beskjed til frivilligansvarlig dersom jeg blir forhindret i å møte til avtalt tidspunkt, eks ved forsinkelse eller sykdom.
 • Å møte opp edru og å ikke nyte alkohol under avtalt vakt
 • Å være iført festivalen frivilligbekledning. Denne tar jeg av dersom jeg skal nye alkohol etter endt vakt.
 • Å opptre på en slik måte at kan vi være stolte ambassadører for festivalens omdømme

Sommerfestivalen forplikter seg til deg som frivillig:

 • Egen frivilligbekledning (t-skjorte og hettegenser med festivalens logo)
 • Servering av mat og drikke når du er på jobb på festivalens frivilligområde
 • Å legge til rette for at du som frivillig skal ha gode arbeidsforhold
 • Forberede deg som frivillig på de oppgaver du skal utføre i forkant av vakten, eller ved at du møter opp på «frivilligmøte» i forkant av festivalen.
 • Ved eventuelle skader i sammenheng med din jobb som frivillig plikter du å melde dette til festivalledelsen og sammen fylle ut skadeskjema.

Brudd på disse forpliktelsene ansees som et avtalebrudd og kan medføre at vi sier opp avtalen med deg om frivillig arbeid. Dersom du ikke møter på minimum to av de avtalte vaktene bortfaller muligheten til å benytte seg av en frikveld.

Partene er enige om at det med denne Avtalen ikke inngås et ansettelsesforhold etter arbeidsmiljøloven. Deltakelsen er kortvarig og midlertidig, og basert på frivillig bistand fra den Frivillige. Det foreligger ikke noe arbeidsrettslig ytelse-mot-ytelse forhold, da det ikke gis noen kompensasjon eller gjenytelse fra Arrangøren til den frivillige for Deltakelsen, Avtalen er derfor ikke underlagt arbeidsmiljøloven eller ferieloven og Avtalen innebærer ingen ytelser som utløser skatteplikt for den Frivillige eller arbeidsgiveravgift for Arrangøren. Partene er enige om arbeidsmiljølovens kapittel ikke kommer til anvendelse for avtaleforholdet. Avtalen skal sikre tilfredsstillende rammer for utførelsen av Deltakelsen for den Frivillige, og en god avvikling av Arrangementet for Arrangøren.

Vi kan dessverre ikke garantere at alle får jobbe med akkurat det de ønsker eller de dagene de har mest lyst, men vi prøver å ta hensyn til dine ønsker så langt det lar seg gjøre. I all hovedsak må vi disponere de frivillige slik at alle oppgavene dekkes på en god måte.

Har du spørsmål om det å være frivillig, send e-post til annkristin@rootsfestivalen.no

Les vår personvernerklæring

Registrer deg som frivillig