Frivillig på Sommerfestivalen?

Har du lyst til å jobbe som frivillig på Sommerfestivalen? Vi trenger 50 – 60 frivillige og håper du kan jobbe to eller gjerne tre dager. Dette på grunn av smittevernshensyn. HVEM KAN VÆRE FRIVILLIG? Aldersgrensen for å være frivillig er 16 år for enkelte...